AINAŽI SALACGRĪVA LIMBAŽI ALOJA un STAICELE


www.pale.lv

No vienas puses Svētupes līkločos patvēries, no otras – mežu un purvu apņemts, – tāds no putna lidojuma izskatās Pāles pagasts. Tā ir senās Vidzemes lībiešu zemes Metsepoles daļa, kur vēl joprojām ļaudis apzinās savu seno cilmi, kur vietvārdu klāsts vēl stāsta par nu jau sen zudušo valodu. Pagasta teritorijā ir divi ciemati: Pāle (senais nosaukums Sepkul – tulkojumā no lībiešu valodas – Kalējciems) un Ārciems, kas savukārt nozīmē – Kungu ciems. Pāle lepojas ar valsts nozīmes dabas liegumu – Niedrāju-Pilkas purvu. Lai iepazītu purvu, ekskursanti var doties pa īpaši ierīkotu taku. No skatu torņa iespējams vērot daudzus mazos ezeriņus, vienlaikus baudot arī purva eksotiku. Pagasta teritoriju šķērso lašupes – Korģe un Svētupe.

Pāles pagasta novadpētniecības muzejs ir vienīgais Latvijā, un laikam jau arī pasaulē, kurā var uzzināt par Vidzemes lībiešu vēsturi. Tajā skatāma unikāla izstāde “Vidzemes lībieši un viņu pēcteči”. Viens no izcilākajiem 30. gadu skolu celtniecības paraugiem Latvijā ir Pāles pamatskola. Luterāņu baznīcā skatāms valsts nozīmes mākslas piemineklis – A. Annusa altārglezna “Kristus svētī bērnus”. Savukārt Ārciems ir Jura Neikena, rakstnieka, mācītāja un dziesmu svētku tradīcijas aizsācēja, dzimtene. Nostāstiem bagātajā ciematiņā varam aplūkot arī grāfa Mellina laikos veidoto parku ar vietējiem un arī retiem svešzemju augiem. Latviešu ģimenes vērtību apliecina Beitiku ģimene – dziedoša, stipra un radoša, kurā Indra, Egons un viņu 10 bērni Latvijā plašāk pazīstami no Latvijas dziedošo ģimeņu šova.

Blakus neskartajām teritorijām plešas vērienīgas zemnieku saimniecības, no kurām pazīstamākās ir Ērika Kreitūža z/s “Ūdri” un Baibas un Ivara Lūšu z/s “Rāmnieki”. Jura Graudiņa z/s “Straumēni” galvenā ražošanas nozare ir zivsaimniecība. 3 dīķos tiek audzētas karpas. SIA “Seda” un SIA “Albert Thomann” veic kūdras izstrādi Lielajā Ērgļu purvā. Viesu namā „Smēdes” aizvien gaidīti ir viesi no tuvām un tālām zemēm, šeit saimnieces viesus sagaida ar kūpošiem pīrāgiem. Un tā ir ne tikai pīrāgu smarža un garša, kas liek atkal atgriezties Svētupes krastos – Pālē.


Teritorija
Pāles pagasts ir viena no Limbažu novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļos. Robežojas ar sava novada Katvaru un Viļķenes pagastiem, Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastu un Alojas novada Alojas un Brīvzemnieku pagastiem. Pāles pagastā ir 2 ciemati - Pāle un Ārciems, kā arī apdzīvotas vietas bijušo pusmuižu teritorijās- Drieliņi un Suceni jeb Būdele.

Iedzīvotāju skaits: 844

Platība 146 km2

Daba
Pa pagasta teritoriju tek līkumotā, gleznaino krastu ieskautā Svētupe un tās pieteka Pērļupīte, uz kuras uzpludināta ūdenskrātuve Vētras, kas bagāta ar zivīm un  iecienīta vieta tūristu vidū. Valsts nozīmes dabas liegums Niedrāju-Pilkas purvs ir  Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta daļa. Tajā sastopamas retas putnu sugas. Lai purvu iepazītu, ekskursanti var doties pa īpaši ierīkotu taku.. Purvu iespējams vērot pat no skatu platformas. Drieliņu muižas parkā var aplūkot pagasta dižāko ozolu ar stumbra apkārtmēru 6,4m. Savukārt Ārciema parks ir rajona nozīmes dabas aizsardzības objekts, kurā ir 21 vietējo un 37 ievesto koku sugas. Galvenās dabas bagātības - meži, zeme, kūdra, ūdens resursi un purvi. Daudz cilvēka darbības neskartu platību.

Uzņēmējdarbība
Mežizstrāde un lauksaimniecība

Izglītība
Pagasta bērnu zinības apgūts Pāles pamatskolā

Kultūra
Pāles kultūras namā darbojas amatierteātris „Azarts” un jauktais koris "Vienmēr"

Kultūrvēsture
Pāles novadpētniecības muzejs
ir vienīgais Latvijā, kurā var uzzināt par Vidzemes lībiešu vēsturi. Muzejā skatāma unikāla ekspozīcija „Vidzemes lībieši un viņu pēcteči”
Pāles pamatskola (celta 1935.g.) ir viens no izcilākajiem 30.gadu skolu celtniecības paraugiem, kur vēl joprojām pamatizglītību iegūsta Pāles pagasta bērni.
Pāles luterāņu baznīcā atrodams valsts nozīmes mākslas piemineklis – A. Annusa altārglezna „Kristus svētī bērnus”

Novadnieki
Ārciems ir rakstnieka, mācītāja un dziesmu svētku tradīciju aizsācēja Jura Neikena dzimtā vieta.

Vēsture
Pāles pagasta teritorija vēsturiski veidojusies no kādreizējām zemnieku apdzīvotām teritorijām - pagastiem- ap Āsteres, Šķirstiņu, Drieliņu, Ārciema, Pāles un Sucenu muižām.

 
Piesakies jaunumiem

© 2009-2023 Limbažu novada pašvaldība. Visas tiesības aizsargātas »