AINAŽI SALACGRĪVA LIMBAŽI ALOJA un STAICELE

Augstrozes Lielezers

Apsaimnieko: Pašvaldību aģentūra „ALDA”, tālrunis 26142812, Limbažu novads

 

Apsaimniekotājs, licenču iegādes vietas

Pašvaldību aģentūra „ALDA”, tālrunis 26142812, Limbažu novads

Licences var iegādāties  veikalā „Ne asakas”, Limbažos, Jūras ielā 1, tālrunis 64021655 darba dienās no 9.00 līdz 18.00, sestdienās no 9.00 līdz 14.00, sporta un atpūtas centrā „Limbaži” Ievu ielā 38, Limbažos, tālr. 64021867, visu diennakti; p/a ALDA  Jūras ielā 58, Limbažos, tālr.26142812 darba dienās no 9.00 līdz 16.00, Limbažu pag. „Urakši”, tālr. 29232728 visu diennakti, Limbažu pag. „Mucenieki”, tālr. 26460640 visu diennakti.

Licenču cena un skaits

Vienas dienas – Ls 2,-, gada licence – Ls 20,-;

Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Limbažu Dūņezerā ir tiesības saņemt  Limbažu Dūņezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, pagasta maznodrošinātajiem saskaņā ar pagasta padomes apstiprinātu sarakstu, bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam, invalīdiem un politiski represētām personām, kā arī personām vecākām par 65 gadiem.

Atkāpes no makšķerēšanas noteikumiem un citi nosacījumi

Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Augsrozes Lielezera platībā.

Atļauts makšķerēt no krasta, no ledus vai no CSDD reģistrētām laivām;

Vienam makšķerniekam diennakts lomā atļauts paturēt līdz 3 karpām

Makšķerēšanas noteikumu 18.7 punktā norādīto zivju kopējais svars nedrīkst pārsniegt 5 kg jebkura veida vienas licences īpašniekam vienā makšķerēšanas reizē;

Makšķernieks var iegādāties un vienlaicīgi izmantot divas vienādas licences, kas dod tiesības izmantot 2 reizes vairāk makšķerēšanaas rīku, lomā paturot 2 reizes lielāku zivju skaitu un svaru;

Makšķerniekiem ir aizliegts izmantot gafu bezledus periodā;

Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes makšķerēt no laivas aizliegts;

Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;

Aizliegts kurt ugunskurus tam neparedzētās vietās, lauzt kokus un krūmus, bojāt zālāju, atstāt ezermalā vai uz ledus un mest ūdenī jebkādus atkritumus, braukt ar autotransportu pa ezera ledus virsmu;

Transporta novietošana uz ceļiem Augstrozes Lielezerā tuvumā atļauta tikai atbilstoši CSDD noteikumiem, bet uz  privātām zemēm – ar īpašnieka atļauju. Iebraukšana 10 m tauvas joslā vai nobraukšana no ceļa apmales stingri aizliegta.

Atrašanās vieta
Pieejamība

Kontakti
+371 26142812
TUVUMĀ ESOŠI OBJEKTI
SELECT *, byNear(,, gpslon,gpslat) AS dist FROM objekti2 WHERE id!='1307699765' AND nonearest!=1 ORDER BY dist ASC LIMIT 5
Query error