AINAŽI SALACGRĪVA LIMBAŽI ALOJA un STAICELE
23. maijs 10:00 - 17. februāris 09:06

23. maijā „Himnas goda diena” Limbažu novadā Viļķenē

23. maijā Limbažu novada Viļķenē norisināsies Baumaņu Kārļa 180 gadu jubilejai veltītais pasākums - „Himnas Goda diena”, kas ir viens no Latvijas valsts simtgades svētku ieskaņas pasākumiem.

Vēsturi un kultūras mantojumu  dzīvu šodien uzturam caur dziesmām, dejām, kinofilmām. Patriotisms rodas, izzinot savas valsts un dzimtās vietas vēsturi, apzinoties tās vērtības un sasniegumus un apliecinot piederību savai dzīvesvietai. Valsts – tas esam katrs no mums. Latvijas valsts spēcīgākā simbola - himnas „Dievs, svētī Latviju!” autora Baumaņu Kārļa mūža devums ir līdzdalība latviešu tautas nacionālās pašapziņas vairošanā, aktīva rosīšanās sava laika sabiedriskajā un kultūras dzīvē, līdzdarbība jaunlatviešu kustībā, pirmo Dziesmu svētku organizēšanā un pirmo latviešu oriģināldziesmu sacerēšanā.

 Lai pieminētu Baumaņu Kārļa devumu Latvijas valsts veidošanās pirmsākumos un kultūrā, kā arī lai veicinātu kora dziedāšanas tradīcijas un tautasdziesmu popularitāti, Limbažu novada pašvaldība 2015. gada maijā tradicionāli organizē „Himnas Goda dienu”. Šī tradīcija aizsākās 1995.gadā ar sarīkojumiem Limbažos un Viļķenē un nu jau trešo reizi „Himnas Goda diena” notiks Baumaņu Kārļa dzimtajā vietā - Viļķenē.

Ceļā uz lielo notikumu Limbažu novada pašvaldība īsteno vairākas nozīmīgas sabiedrības līdzdalības un Baumaņu Kārļa mantojuma popularizēšanas aktivitātes.

Izsludināts domrakstu un vizuālo darbu konkurss bērniem un jauniešiem. (Konkursa nolikumi pieejami šeit). Labākie 12 darbi tiks izvēlēti un publicēti īpašā nākamā gada kalendārā. Top jauna grāmata par Baumaņu Kārļa personību, kurā muzikoloģe  Zane Gailīte apkopojusi arī iepriekš nepublicētu  informāciju.

Nozīmīgākais notikums notiks 23. maijā Viļķenē, kur vienkopus pulcēsies Latvijas kori īpašā goda gājienā un koncertā ”Un tauta dziesmu godā cels”, kura izskaņā vienosimies kopīgā tautas lūgsnā ”Dievs svētī Latviju”  Esam kopā!

Dienas programmā iekļautas Baumaņu Kārļa garam raksturīgas aktivitātes - vēstuļu rakstīšana, Baumaņu Kārļa 180 gadu jubilejas Vislatvijas Zoles turnīrs, jautājumu un atbilžu vakars. Viļķenes kultūras nama mazajā zālē būs skatāma  tēlnieka Viļņa Titāna, Baumaņu Kārlim veltītā pieminekļa autora, darbu izstāde, tiks atvērta grāmata un apbalvoti labākie  radošo darbu autori.

“Himnas Goda dienu” kā arī tai veltītos pasākumus organizē Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un Viļķenes pagasta pārvaldi.

Zināt:

Latvijas valsts spēcīgākā simbola - himnas „Dievs, svētī Latviju!”, autora Baumaņu Kārļa mūža lielākā daļa ir saistīta ar Limbažu novadu. Pēc vairāku gadu ilgas dzīves Pēterburgā, šeit dzimtajā pusē no 1885. līdz 1904. gadam Baumaņu Kārlis piedalījās Limbažu Saviesīgās biedrības dzīvē. Viņš vadīja jautājumu un atbilžu vakarus un  izdeva “Īsto Baltijas kalendāru”, kur iespiesti viņa raksti, dzejoļi un kuplejas. Šo gadu laikā Trešajos Dziesmu svētkos simfoniskais orķestris atskaņoja Baumaņu Kārļa sarakstīto tautas lūgsnu “Dievs, svētī Latviju”, kurai 1918.gada 18.novembrī Latvijas valsts proklamēšanas aktā piešķīra valsts himnas statusu, savukārt 1895.gadā Ceturtajos Dziesmu svētkos dziesmai atvēlēja latviešu nacionālās himnas statusu. Baumaņu Kārlis no dzīves atvadījās 1905. gada 10. janvārī un ir apglabāts Limbažu kapsētā. Lai gan tautas lūgsnas autors savas daiļrades uzplaukumu nepiedzīvoja, viņš Latvijai ir dāvājis ļoti lielu vērtību - gandrīz trīs simtus vokālu kompozīciju un aranžējumu, tai skaitā ap 50 kordziesmām un galvenais, patriotisma izjūtas katram dzirdot un dziedot Latvijas Valsts himnu “Dievs, svētī Latviju”.

 

Limbažu novada pašvaldības
Kultūras nodaļas vadītāja
‍Mārīte Saulīte
‍Tālr.: +371 26417161
‍e-pasts: marite.saulite@limbazi.lv

 
Titulbilde
  AtpakaļPastāsti draugiem