Sestdiena, 1. augusts, Aldīns, Aldīna LV | EE | RU | EN | DE

Makšķerniekiem


rediģēts: 13.06.2015
Limbažu Lielezers
Adrese:Pašvaldību aģentūra „ALDA, Jūras iela 58, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
Tālrunis:+371 26142812
Cena:Vienas dienas licence - 2,85 EUR /2 LVL; viena mēneša licence – 7,11 EUR /5 LVL; gada licence - 28,46 EUR /20 LVL; gada bezmaksas licence (100 gab.).
gada bezmaksas licences pēc Limbažu novada pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņota saraksta ir tiesības saņemt Limbažu Lielezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, Limbažu pagasta maznodrošinātiem iedzīvotājiem, kuriem šāds statuss piešķirts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; gada bezmaksas licences ir tiesības saņemt arī bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem, invalīdiem un politiski represētām personām, kā arī personām, vecākām par 65 gadiem.
Licencēta makšķerēšana

rediģēts: 05.03.2014
Lādes ezers
Adrese:Biedrība „Lādes ezers, „Dzenīši, Limbažu pag., Limbažu novads, LV-4011
Tālrunis:+371 26541667
Internetā:ladezersjm@inbox.lv
Cena:Vienas dienas licence makšķerēšanai no ledus, no krasta, no laipas vai laivas– 2,85 EUR /2 LVL; Atklāta ūdens sezonas licence (1.05.- 30.04.) makšķerēšanai no krasta, no laipas vai laivas– 21,34 EUR /15 LVL; ziemas sezonas licence(1.01.- 31.12.) makšķerēšanai no ledus – 14,23 EUR /10 LVL; Gada licence makšķerēšanai no ledus, no krasta, no laipas vai laivas - 35,57 EUR /25 LVL;
gada bezmaksas licences (100 gab.) makšķerēšanai no ledus, no krasta, no laipas vai laivas ir tiesīgi saņemt Lādes ezera piekrastes zemes īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī Limbažu pagasta teritorijā dzīvojošie maznodrošinātie iedzīvotāji, saskaľā ar Limbažu novada pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaľotu lēmumu.
Licencēta makšķerēšana naktsmītnes, telšu vietas, piknika vieta, peldvieta, laivu noma (1), makšķerēšana

rediģēts: 06.12.2011
Meža salu dīķi
Adrese:Atpūtas komplekss “Meža salas”, Limbažu pagasts
Tālrunis:+371 29122133
Internetā:www.mezasalas.lv; E-pasts: info@mezasalas.lv
Atpūtas kompleksa dīķos ir aptuveni 15 dažādas zivju sugas- tajā skaitā līdakas, karpas, asari un sami.
Ziemā iespējama zemledus makšķerēšana.
Pieejama arī inventāra noma. Lielajā dīķī copējot, norma- 2 lielākās zivis, karūsu un asaru dīķī - 10 lielākās zivis.

rediģēts: 05.03.2014
Pāles dīķis
Adrese:Apsaimnieko biedrība. Licences var nopirkt pie Dzintara Kalniņa, Pāle, “Braslas”
Tālrunis:+371 26372262, 64032052
Cena:Licences cena 4,27 EUR /3 LVL
Karpas lielākas par 5 kg jālaiž atpakaļ. Pāles ūdenskrātuve ir interesanta un pievilcīga ar savu mežonīgo dabu. Zivis ir daudz - brekši, līņi, līdakas kā arī karpas kuras ir lielas un uzmanīgas.

rediģēts: 05.03.2014
Paupu dīķi (Katvaru dīķi)
Adrese:z/s “Zivtiņas” Katvaru pagasts, Priedes
Tālrunis:+371 26559605, 21631544
Cena:Vienas dienas licences cena no 10 EUR
Makšķerniekam diennakts lomā atļauts paturēt 5 kg karpu, makšķerēšana no krasta

rediģēts: 05.03.2014
Aģes ezers
Adrese:Pilnvarota fiziska persona Ilmārs Stabrovskis, Bultu iela 3-70, Rīga, LV-1057
Tālrunis:+371 29444303, 28314057 no 8.00 līdz 22.00.
Cena:Ledus sezonas vienas dienas licence – 1,42 EUR /1 LVL; atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence – 2,85 EUR /2 LVL; vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas laika periodā no 1. līdz 31.maijam – 7,11 EUR /5 LVL; mēneša licence – 14,23 EUR /10 LVL; ledus sezonas licence – 28,46 EUR /20 LVL; atklātā ūdens sezonas licence – 35,57 EUR /25 LVL;
• gada bezmaksas licence, izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. līdz 31.maijam paredzētas Lēdurgas pagasta visu grupu invalīdiem, Lēdurgas pagasta bērniem līdz 16 gadiem, Aģes ezera piekrastes zemju īpašniekiem.
Licencēta makšķerēšana

rediģēts: 05.03.2014
Riebezers
Adrese:Limbažu pagasta pilnvarotā sabiedriskā organizācija „Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju asociācija, Jumpravmuiža, Limbažu nov., LV-4020
Tālrunis:+371 26687245
Cena: Ledus sezonas vienas dienas licence – 1,42 EUR /1 LVL; atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence – 2,85 EUR /2 LVL; maijā vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas – 4,27 EUR /3 LVL;
ledus sezonas vienas dienas licence ar 50% atlaidi – 0,71 EUR /0,50 LVL; atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence ar 50% atlaidi – 1,42 EUR /1 LVL šīs licences ar 50% atlaidi paredzētas Limbažu pagasta iedzīvotājiem;
gada bezmaksas licences paredzētas bērniem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem, 1.-2.grupas invalīdiem, politiski represētajām personām un Riebezera piekrastes zemes īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem.
Licencēta maksķerēšana

rediģēts: 05.03.2014
Mazezers
Adrese:Limbažu pagasta pilnvarotā sabiedriskā organizācija „Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju asociācija, Jumpravmuiža, Limbažu novads, LV-4020
Tālrunis:+371 26687245
Cena: Ledus sezonas vienas dienas licence – 1,42 EUR /1 LVL; atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence – 2,85 EUR /2 LVL; maijā vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas – 4,27 EUR /3 LVL;
ledus sezonas vienas dienas licence ar 50% atlaidi – 0,71 EUR /0,50 LVL; atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence ar 50% atlaidi – 1,42 EUR /1 LVL, šīs licences ar 50% atlaidi paredzētas Limbažu pagasta iedzīvotājiem;
gada bezmaksas licences, kas paredzētas bērniem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem, 1.-2.grupas invalīdiem, politiski represētajām personām un Mazezera piekrastes zemes īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem.
Licencēta makšķerēšana

rediģēts: 05.03.2014
Limbažu Dūņezers
Adrese:Limbažu pilsētas un Limbažu pagasta pašvaldības pilnvarota juridiska persona p/a „Alda, Jūras iela 58, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
Tālrunis:+371 26142812
Cena: Vienas dienas licence - 2,85 EUR /2 LVL; viena mēneša licence – 7,11 EUR /5 LVL; gada licence - 28,46 EUR /20 LVL; gada bezmaksas licence (100 gab.);  Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Limbažu Dūņezerā pēc Limbažu novada pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaľota saraksta ir tiesības saņemt: Limbažu Dūņezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, Limbažu pagasta un Limbažu pilsētas maznodrošinātiem iedzīvotājiem, kuriem šāds statuss piešķirts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem; invalīdiem un politiski represētām personām;personām, vecākām par 65 gadiem.
Licencēta makšķerēšana

rediģēts: 05.03.2014
Katvaru ezers
Adrese:Katvaru pagasta pilnvarotā biedrība „Katvaru ezers, ―Purmaļi, Katvaru pag., Limbažu novads, LV-4061
Tālrunis:+371 29425534
Cena: Dienas licence makšķerēšanai no ledus, no krasta vai laivas – 2,85 EUR /2 LVL; vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas maijā – 4,27 EUR /3 LVL; gada licence - 14,23 EUR /10 LVL;
dienas licence ar atlaidi – 1,42 EUR /1 LVL; gada licence ar atlaidi – 7,11 EUR /5 LVL šīs licences ir tiesīgi iegādāties makšķernieku klubu biedri, kas snieguši ievērojamu ieguldījumu Katvaru ezera zivju resursu aizsardzībā. Minētās licences ar atlaidi derīgas tikai kopā ar makšķernieku organizācijas (biedrības) biedra apliecību;
gada bezmaksas licences makšķerēšanai Katvaru ezerā (100 gab.) paredzētas bērniem vecumā līdz 16 gadiem; personām, kuras vecākas par 65 gadiem; Katvaru ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem saskaņā ar Katvaru pagasta padomes apstiprinātu sarakstu.
Licencēta makšķerēšana

rediģēts: 05.03.2014
Dziļezers
Adrese:Limbažu pagasta pilnvarotā sabiedriskā organizācija „Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju asociācija, Jumpravmuiža, Limbažu novads, LV-4020
Tālrunis:+371 26179055
Cena: Ledus sezonas vienas dienas licence – 1,42 EUR /1 LVL; atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence – 2,85 EUR /2 LVL; maijā vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas – 4,27 EUR /3 LVL;
ledus sezonas vienas dienas licence ar 50% atlaidi – 0,71 EUR /0,50 LVL; atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence ar 50% atlaidi – 1,42 EUR /1 LVL šīs licences ar 50% atlaidi paredzētas Limbažu pagasta iedzīvotājiem;
gada bezmaksas licences paredzētas bērniem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem, 1.-2.grupas invalīdiem, politiski represētajām personām un Dziļezera piekrastes zemes īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem.
Licencēta makšķerēšana telšu vietas, piknika vieta, laivu noma (1), makšķerēšana

rediģēts: 05.03.2014
Āsteres ezers
Adrese:Āsteres ezers, „Znotandži", Viļķenes pag., Limbažu novads, LV-4050
Tālrunis:+371 29225211
Cena:Vienas dienas licence makšķerēšanai no ledus, krasta, laipas vai laivas (izľemot makšķerēšanu no laivas maijā) – 2,85 EUR /2 LVL; vasaras sezonas licence makšķerēšanai no krasta, laipas vai laivas – 21,34 EUR /15 LVL; rudens sezonas licence makšķerēšanai no krasta, laipas vai laivas – 21,34 EUR /15 LVL;ziemas sezonas licence makšķerēšanai no ledus – 14,23 EUR /10 LVL; vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas laika periodā no 1. līdz 31.maijam – 14,23 EUR /10 LVL (50 gab.); gada bezmaksas licence makšķerēšanai (100 gab.) ir tiesīgi saņemt Āsteres ezera krastu zemes īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Viļķenes pagastā, kā arī Viļķenes pagasta teritorijā dzīvojošie maznodrošinātie iedzīvotāji. Gada bezmaksas makšķerēšanas licences izsniedz saskaņā ar Viļķenes pagasta pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņotu lēmumu atbilstoši pašvaldības apstiprinātam attiecīgo personu sarakstam, kurā ir sniegts pamatojums gada bezmaksas licences piešķiršanai.
Licencēta makšķerēšana

rediģēts: 05.03.2014
Auziņu ezers
Adrese:Pilnvarotā sabiedriskā organizācija „Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju asociācija Jumpravmuiža, Limbažu pag., Limbažu novads, LV-4020.
Tālrunis:+371 29268702
Cena:Ledus sezonas vienas dienas licence – 1,42 EUR /1 LVL; atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence – 2,85 EUR /2 LVL; maijā 1 dienas licence makšķerēšanai no laivas – 4,27 EUR /3 LVL;
ledus sezonas vienas dienas licence ar 50% atlaidi – 0,71 EUR /0,50 LVL; atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence ar 50% atlaidi – 1,42 EUR /1 LVL šīs licences ar 50% atlaidi paredzētas Limbažu pagasta iedzīvotājiem;
gada bezmaksas licences paredzētas bērniem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem, 1.-2.grupas invalīdiem, politiski represētajām personām un Auziņu ezera piekrastes zemes īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem.
Licencēta makšķerēšana naktsmītnes, makšķerēšana

rediģēts: 05.03.2014
Augstrozes Lielezers
Adrese:Jūras iela 58, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001,
Tālrunis:+371 26142812
Cena:Vienas dienas licence - 2,85 EUR /2 LVL; viena mēneša licence- 7,11 EUR /5 LVL; gada licence- 28,46 EUR /20 LVL; gada bezmaksas licence (ne vairāk kā 100 gab.) – ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, Umurgas pagasta maznodrošinātiem iedzīvotājiem, bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem, invalīdiem un politiski represētām personām, personām, vecākām par 65 gadiem.
Licencēta makšķerēšana

Limbažu tūrisma informācijas centrs
Limbaži, Torņa iela 3 | Tālr.: +371 64070608 | Mob.: +371 28359057 | e-pasts: tic@limbazi.lv | skype: visitlimbazi
Meklēšana

 
 Svētki Vidrižu pagastā
01.08.2015
 Muzikāli izglītojošs šovs bērniem - "Ķertais profesors"
01.08.2015
 "Spēlesprieks" - amatierteātru svētki Limbažos
31.07.2015
 
« »
P.O.T.C.P.S.Sv.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
 
Copyright © 2011  Limbažu TIC. All rigts reserved. Created by MB Studija »